دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 12-دنیای گیاهان بهمراه جزوه (روی عکس کلیک کنید)

 

کلیک کنید

 

دانلود جزوه فصل 13-جانوران بی مهره

معرفی رشته ریاضی و فیزیک-ویژه دانش آموزان سال نهم

روی عکس کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی(چهار کلیپ آموزشی)

 

 

قسمت اول

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی(قسمت اول)

 

 

قسمت دوم

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی(قسمت دوم)

 

 

قسمت سوم

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی(قسمت سوم)

 

 

 

قسمت چهارم

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی(قسمت چهارم)

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اول

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل3-هندسه و استدلال

(سهکلیپ آموزشی)

 

قسمت اول

 

 

 

قسمت دوم

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل3- قسمت دوم

 

 

 

 

 

قسمت سوم

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل3- قسمت دوم

 

 

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 12-دنیای گیاهان(روی عکس کلیک کنید)

فصل 12

 

دانلود جزوه فصل 12

جام حذفیلیگ ریاضی