آدرس کانال اطلاع رسانی تلگرام

mathhome99@
دانلود جزوه فصل دوم(پاورپوینت اول) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل سوم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل دوم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه پاورپوینت آرایش الکترونی(قاعده آفبا) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جدول تناوبی عناصر(فایل با کیفیت فارسی) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه پاورپوینت فصل اول علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه تست فصل اول علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه آموزشی فصل اول علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)دانلود جزوه آموزشی جدول تناوبی عناصر علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

جام حذفیلیگ ریاضی