آدرس کانال اطلاع رسانی تلگرام

mathhome99@دانلود قسمت آخر جزوه فصل پنجم علوم تجربی- پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل هشتم علوم تجربی - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل ششم علوم تجربی- پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل هفتم علوم تجربی - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 دانلود جزوه فصل دهم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل یازدهم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل دوازدهم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل سیزدهم- پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل چهاردهم- پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود جزوه فصل پانزدهم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)smileفیلم های آموزشیsmile

 

دانلود فیلم آموزشی فصل یازدهم(گوناگونی جانداران) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزشی فصل دوازدهم(دنیای گیاهان) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزشی فصل سیزدهم(جانوران بی مهره) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزشی فصل چهاردهم(جانوران مهره دار) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزشی فصل پانزدهم(با هم زیستن) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

 
دانلود جزوه فصل دوم(پاورپوینت اول) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل سوم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل دوم - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه پاورپوینت آرایش الکترونی(قاعده آفبا) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جدول تناوبی عناصر(فایل با کیفیت فارسی) - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه پاورپوینت فصل اول علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه تست فصل اول علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه آموزشی فصل اول علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)دانلود جزوه آموزشی جدول تناوبی عناصر علوم تیزهوشان - پایه نهم(بر روی عکس کلیک کنید)

 

جام حذفیلیگ ریاضی