دبیرستان شهید فهمیده

فصل چهارم

 

دانلود جزوه فصل چهارم-هندسه و استدلال(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل چهارم

 

  

فصل سوم

 

دانلود جزوه فصل سوم-جبرومعادله(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل سوم 

 
فصل دوم

 

دانلود جزوه فصل دوم-اعداد صحیح(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل دوم 

 
فصل اول

 

دانلود جزوه ریاضی پلاس فصل اول(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه ریاضی پلاس فصل اول

 

 

دانلود جزوه فصل اول-راهبردهای حل مسئله(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل اول- قسمت اول

 

دانلود جزوه فصل اول-راهبردهای حل مسئله(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود جزوه فصل اول- قسمت دوم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل هشتم  ریاضی-بردارومختصات(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل هشتم  ریاضی-بردارومختصات(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل نهم  ریاضی-آمار واحتمال(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل نهم  ریاضی-آمار واحتمال(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)
دانلود کلیپ آموزشی حل نمونه سوال خرداد ماه(بر روی عکس کلیک کنید)

جام حذفیلیگ ریاضی