گروه بندی لیگ ریاضی( پایه نهم)

 

گروه بندی لیگ ریاضی( پایه هفتم)

لیگ ریاضی و نحوه اجرای آن

لیگ ریاضی

در وهله اول و با توجه به سطح علمی دانش آموزان بر اساس نتایج کسب شده در دوره تابستان و آزمون خردادماه سال گذشته، اعضای کلاس به شش تیم چهار عضوی تقسیم بندی می شوند و به قید قرعه نام هایی از بین دانشمندان ایرانی برای گروهها انتخاب می گردد.لازم به ذکر است که گزیده ای از بیوگرافی این دانشمندان بصورت پوستر در محل استقرار گروه در کلاسها نصب خواهد شد(مانند سال گذشته).

در ادامه و با توجه به قوانین لیگ تیم ها شروع به جمع آوری امتیاز خواهند نمود. برنامه کامپیوتری به منظور محاسبه امتیازات و مقایسه گروهها سال گذشته آماده گردید و امسال نیز با اندکی ویرایش از ان بهره گرفته خواهد شد. بعد از آزمون ترم اول قهرمان نیم فصل مشخص شده و از طریق سامانه مدبر به اولیا اطلاع رسانی خواهد شد. در انتهای سال آموزشی، بعد از آزمون خرداد ماه و با توجه به امتیازات کسب شده قهرمان فصل تعیین می شود.

برای هر ماه معیار هایی مشخص شده و بر اساس آن ها ارشد کلاس و سرگروهها انتخاب می شوند و هر ماه امکان تغییر انها وجود دارد و این مورد باعث ایجاد رقابت درون گروهی نیز خواهد شد

 

قوانین لیگ ریاضی

با توجه به فعالیت های پیش بینی شده برای سال آینده موارد امتیازی برای گروهها مشخص گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

الف) موارد دارای امتیاز مثبت

1- پرسش کلاسی: گروه اول(2 امتیاز) گروه دوم(5/1 امتیاز) گروه سوم(1 امتیاز) گروه چهارم (5/0امتیاز)

3- امتحان ماهانه یا میان ترم :   گروه اول(4امتیاز) گروه دوم(3 امتیاز) گروه سوم(2 امتیاز) گروه چهارم (1 امتیاز)

4- آزمون های برون مدرسه ای(تستی و...): گروه اول(5 امتیاز) گروه دوم(5/3 امتیاز) گروه سوم(2 امتیاز) گروه چهارم (1امتیاز)

5- سوال هفته(به صورت پایه ای): گروه اول(2 امتیاز) گروه دوم(5/1 امتیاز) گروه سوم(1 امتیاز) گروه چهارم (5/0امتیاز)

6- آزمون ترم: گروه اول(5 امتیاز) گروه دوم(5/3 امتیاز) گروه سوم(2 امتیاز) گروه چهارم (1 امتیاز)

7- پژوهش : بر اساس سطح کار انجام شده (0 تا 8 امتیاز)

8- انجام تکالیف به طور منظم و عدم دریافت اخطار هر یک از اعضای گروه در هفته: (1 امتیاز)

9- غیبت نداشتن همه اعضای گروه در طول هفته (1 امتیاز)

10- عدم دریافت اخطار انضباطی همه اعضای گروه (1 امتیاز)

11- هرسه جلسه تمرین گروهی اعضا بعد از مدرسه با تایید مشاور پایه (1 امتیاز)

12- حل تست خارج از برنامه درسی و بصورت گروهی(هر40 تست 1 امتیاز)

الف) موارد دارای امتیاز منفی

1- تقلب هر یک از اعضا در امتحان ها و پرسش های کلاسی (5/1امتیاز منفی)

2-غیبت بیش از سه نفر اعضا در طول هفته (1 امتیاز منفی)

3- کپی برداری در تمرین ها و سوالات ارائه شده و تشخیص آن از طرف معلم و مشاور(1 امتیاز منفی)

4- عملکرد ناجوانمردانه در برابر سایر گروهها (1نمره منفی)

5-اخراج از کلاس دو عضو گروه(1نمره منفی)

اهداف پیش بینی شده

 • بالا رفتن متوسط نمره ریاضی کلاس در آزمون­های اصلی و بالارفتن درصد درس ریاضی کلاس در آزمون­های تستی
 • تقویت روحیه رقابت و همچنین یادگیری انجام کار گروهی
 • رفع اشکال مستمر توسط خود دانش آموزان و تقویت هم زمان افراد گروه
 • بررسی مستمر نتایج گروهها توسط دبیر و نمایان شدن نقاط ضعف و تقویت آن
 • گزارش سر گروه و ارشد کلاس از وضعیت درسی اعضای گروه درهرجلسه به منظور ارائه گزارش دقیق به اولیا
 • ایجاد انگیزه بین دانش آموزان برای بدست آوردن ارشدیت کلاس
 • تقویت روحیه پژوهشی بین دانش آموزان
 • مطالعه منابع آموزشی دیگر(غیر از کتاب درسی)
 • تزریق جو علمی در فضای مدرسه
 • تقویت روحیه دانشجویی در کنار دانش آموزی

جوایز لیگ ریاضی

موارد  پیشنهادی اینجانب به منظور تشویق دانش آموزان تلاشگر در دوره یکساله برگزاری لیگ ریاضی، به شرح زیر است:

جایزه اعضای گروههای اول هر کلاس :

 • 50 کارت امتیاز
 • لوح تقدیر با امضا و مهر مدیریت محترم(تقدیر در جمع اولیا در جشن پایان سال)
 • دریافت مدال یادبود
 • نمره مستمر خوب (با توجه به فعالیت اعضا از نمره 18 تا 20)

جایزه اعضای گروههای دوم هر کلاس :

 • 15 کارت امتیاز

جایزه ارشد های منتخب هر کلاس:

 • 20 کارت امتیاز
 • لوح تقدیر همیار معلم نمونه با امضا و مهر مدیریت محترم

جام حذفیلیگ ریاضی