دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم  ریاضی-مثلث(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم  ریاضی-مثلث(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم  ریاضی-مثلث(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم  ریاضی-مثلث(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم  ریاضی-مثلث(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم  ریاضی-مثلث(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم  ریاضی-بردار و مختصات(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم  ریاضی-بردار و مختصات(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم  ریاضی-بردار و مختصات(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم  ریاضی-بردار و مختصات(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 


 دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی-جبر و معادله(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی-جبر و معادله(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی-جبر و معادله(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی-جبر و معادله(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی-جبر و معادله(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت اول

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت دوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت سوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت چهارم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت پنجم

 


دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل اول-قسمت اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت دوم فصل اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت سوم فصل اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت چهارم فصل اول

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت پنجم فصل اول

 


 

 

دوستان لطفا روی آیکون درس مورد نظر خود کلیک کرده و وارد صفحه مورد نظر شوید

 

چنانچه علاقه مند به استفاده از مطالب آموزشی شامل جزوات فیلم  های آموزشی جواب سوالات تشریحی و تستی و فایل های پاورپوینت مربوط به درس ریاضی هستید روی آیکون زیر کلیک کنید

 

ریاضی

 

 

چنانچه علاقه مند به استفاده از نمونه سوالات ماهانه میان ترم و پایان ترم  مربوط به درس ریاضی هستید روی آیکون زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال

 
 

 

چنانچه علاقه مند به استفاده از مطالب آموزشی شامل جزوات فیلم  های آموزشی جواب سوالات تشریحی و تستی و فایل های پاورپوینت مربوط به درس  هستید روی آیکون زیر کلیک کنید

 

علوم تجربی

 

 

چنانچه علاقه مند به استفاده از نمونه سوالات ماهانه میان ترم و پایان ترم  مربوط به درس ریاضی هستید روی آیکون زیر کلیک کنید

 

نمونه سوال

 

 

 

 

 

در صورت تمایل به بازگشت به صفحه اصلی روی آیکون زیر کلیک کنید

بازگشت به صفحه اصلی

جام حذفیلیگ ریاضی